Liikkujan Apteekki

Liikkujan Apteekki -konsepti on KKI-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin.

Liikkujan Apteekki on yksi KKI-ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisista toimenpiteistä. Tavoitteena on, että apteekki ovat vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yhteistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvonnan palveluketjua.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Liikkujan Apteekkien tukena 

 • Mukana testi ja teemapäivissä
 • Koulutukset
 • Asiantuntija apuna terveysliikunta-asioissa
 • Maksuton Liikkujan Apteekki esittely alueen apteekeille

Liikunnasta lisäarvoa palveluun ja asiakasneuvontaan

 

Liikkujan Apteekki on toimintatapa, jossa apteekit ovat ottaneet terveysliikunnan palveluihinsa:

 1. Tarjoamalla asiakkaalle lääkkeen lisäksi liikuntaan kannustamista ja liikuntatietoa.
 2. Jakamalla tietoa paikallisista liikunta- ja elintaparyhmistä.
 3. Tarjoamalla maksutonta liikunta- ja painonhallintamateriaalia. Tarjoamalla sairauskohtaista ”liikuntalääkettä”.
 4. Tarjoamalla diabetes- ja hengityssairaille asiakkaille liikunta- ja elintapaneuvontaa.
 5. Järjestämällä liikuntatapahtumia ja testipäiviä yhdessä paikallisten liikunta- ja terveystoimijoiden kanssa.

Taustaa toiminnalle

Liikkujan Apteekki -konseptia kehitettiin kaksivuotisilla alueellisilla pilottihankkeilla vuosina 2010–2011. Pilottivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta Liikkujan Apteekki -toiminta levittäytyi koko Suomen kattavaksi syksyllä 2012 koulutuskiertueen muodossa. Koulutus toteutettiin 16 paikkakunnalla. Kokonaisosallistujamäärä oli yhteensä 517 henkilöä, joista 230 oli apteekkiammattilaisia. Koulutuksen sisältönä olivat pilottihankkeen kokemukset, liikunnan puheeksi ottaminen ja liikunnan merkitys.

Liikkujan Apteekista

 1.  Asiakkaat saavat monipuolista terveystietoa sekä tietoa paikkakunnan liikuntatoiminnasta.

 2. Kunnat (liikunta- ja terveystoimi) saavat apteekista kumppanin liikuntatoiminnan, ryhmien ja liikuntaneuvonnan tiedotukseen

 3. Apteekit saavat terveysliikunnasta lisäarvon omaan palvelutarjontaansa. Tapa erottua sekä lisätä asiakaskuntaa. Konsepti tuo uudenlaisen mahdollisuuden yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.

 4. Paikallisyhdistykset ja -seurat saavat apteekkiyhteistyössä liikuntatoimintansa näkyväksi.

Aluejärjestönä tuemme alueemme Liikkujan Apteekkeja järjestämällä yhteistyössä erilaisia teemapäiviä, verkostotapaamisia sekä koulutuksia.

 

(Lähde: KKI-ohjelma/Liikkujan Apteekki)