EN

SV

Search
Close this search box.

PLU ry:n toimintaohje

PLU ry:n toimintaohje epäasiallisen kohtelun tai häirinnän   

 • määrittelyksi 
 • ennaltaehkäisyksi 
 • käsittelyksi
 • toimenpiteiksi 

Epäasiallisen kohtelun tai häirinnän määrittely

Epäasiallisella käytöksellä tarkoitetaan häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä työpaikoilla. Epäasialliseen kohteluun voi syyllistyä kuka tahansa työyhteisön jäsen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa.  

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, laiminlyönteinä, vähättelynä tai sivuuttamisena, eristämisenä, henkilön yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaamisena, uhkailuna, työnjohtovallan ylityksinä tai nöyryyttävänä kohteluna, sovittujen ehtojen yksipuolisena muuttamisena tai syrjimisenä tai suosimisena.  

Epäasiallinen kohtelu voi liittyä henkilöön tai työhön. Se on usein järjestelmällistä ja jatkuvaa, mutta yksittäisiä, lievempiäkin tekoja voidaan pitää epäasiallisena kohteluna. Epäasiallinen kohtelu voi olla sanallista tai sanatonta. Se voi ilmetä eleinä tai ilmeinä. 

Epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen on vakava ja tuomittava asia. Jokaisen työntekijän minimivelvollisuus on ilmoittaa ja puuttua, mikäli havaitsee häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua.  

Epäasiallisen kohtelun tai häirinnän ennaltaehkäisy

Meillä on epäasialliselle kohtelulle, syrjimiselle, häirinnälle ja kiusaamiselle nollatoleranssi.

Edistämme tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Päätöksenteossa ja toiminnassa otamme huomioon sukupuolinäkökulman ja tasa-arvon.

Ennaltaehkäisemme syrjintää, häirintää ja kiusaamista rohkaisemalla avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiiriin. Käytössä on selkeä malli mahdollisten tapausten esille nostamiseen ja eteenpäin ilmoittamiseen. Esihenkilöllä on velvollisuus ottaa kaikki tapaukset vakavasti ja puuttua niihin toimintamallin mukaisesti.

Toteutamme henkilöstölle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn joka toinen vuosi tilanteen ja kehityksen seuraamiseksi.

Epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen käsittelymalli ja seuraamusten kirjaaminen

Mikäli koet epäasiallista kohtelua, ilmoita siitä viipymättä joko aluejohtajalle tai työsuojeluvaltuutettu Mikko Rissaselle. Työsuojeluvaltuutettu raportoi asiasta aluejohtajalle tai PLU ry:n hallituksen puheenjohtajalle.

 Aluejohtaja tai PLU ry:n puheenjohtaja puuttuu asiaan mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan ja toimenpiteet ovat: 

 1. Arvioidaan tilanne ja tunnistetaan tarvitaanko lisäapua.
 2. Ratkaistaan mistä on kyse ja valitaan toimenpiteet:
 • Työjärjestelyt
 • Työyhteisösovittelu
 • Huomautus
 • Varoitus
 • Työsuhteen päättäminen
 1. Kerrotaan selkeästi päätökset ja toimenpiteet
 2. Seurataan tilannetta
 3. Varmistetaan että haluttu muutos on tapahtunut
 4. Kirjataan selvittämisprosessi ja päätökset muistiin

Voit halutessasi ottaa yhteyttä myös Väestöliiton, lajiliittojen, Olympiakomitean ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin yhteiseen Et ole yksin -palveluun. Palvelu tarjoaa maksutta tukea puhelimessa tai chatissa. SUEKin ILMO-palveluun voit ilmoittaa nimettömänä tai nimelläsi eettisestä rikkomuksesta urheilussa. Kaikki tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

Scroll to Top