EN

SV

Search
Close this search box.

Digitaalisen sisällöntuotannon studio-olosuhteet alueen seuratyöhön

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU ry ) on saanut Kuortaneen ja Töysän Omasäästöpankkisäätiöiltä avustusta Seinäjoelle Piirin alueelle PLU ry:n toimiston yhteyteen perustettavalle Digitaalisen sisällöntuotannon studiolle ja koulutusresurssille. Hanke on nelivuotinen vuosille 2022 – 2025. Rahoituksen perusteena oli pitkäaikaisvaikutteinen ja laaja-alainen kiinteä investointi ja nuorille syntyvät työmahdollisuudet digi- ja media-alalla. Digihanketta toteuttaa ja hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Digitaalisen sisällöntuotannon studio-olosuhteet alueen seuratyöhön -kehittämishanke sopii erinomaisesti PLU ry:n toimenkuvaan, onhan hankkeessa kysymys yhden toimintamme tukijalan, seuratoiminnan kehittämisestä ja ajanmukaistamisesta. Digihanke on kohdennettu toiminta-alueemme kaikkien seurojen hyväksi.

Muuttunut maailmantilanne on haastanut toimijoitamme laajasti. Yksi tällainen asia on varainhankinnan keinot ja vaatimusten tason nousu. Perinteisten markkinoinnin ja näkyvyyden rinnalle on entistä vahvemmin noussut digitaaliset ja sosiaalisen median kanavat. Vaikuttajamarkkinointi on tullut varsinkin nuoren asiakasryhmän parissa toimivien yritysten tarpeeksi, johon seurojen on pystyttävä vastaamaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi esikuvina toimivien joukkue- ja yksilöurheilulajien tähtien esille tuomista yritysten viestinnässä ja markkinoinnissa.

PLU pyrkii auttamaan hankkeella seuroja siten, että järjestön toimiston yhteyteen rakennetaan kiinteä, kaikille toimijoille käytössä oleva studio, joka mahdollistaa laadukkaan digitaalisen sisällöntuottamisen seuroille. Koosta riippumatta.

Nykyisellään seurojen osaaminen ja kyky tuottaa materiaalia on vajavainen, juuri osaamisen ja varusteiden vaatimustason ja sitä kautta kustannusten takia. Digihankkeella nostetaan PLU ry:n alaisten seurojen mediaosaamisen tasoa ja opetetaan laadukasta sisällöntuotantoa. Tilat annetaan seurojen vapaaseen käyttöön ja koulutuksen lisäksi mahdollisuus on ostopalveluna hankkia edullisesti osaamista tarvittaessa. Tiloja voidaan vuokrata myös jatkossa yrityksille, jolloin varmistetaan tilojen kehittyminen ja toiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa.

PLU ry luo digihankkeelle olosuhteet ja hankkii välineet sekä vastaa yhdessä suurimpien seurojen kanssa koulutussisällöstä ja auttaa pieniempiä seuroja ensimmäisten materiaalien tuotannossa.​

Scroll to Top