EN

SV

Search
Close this search box.

RIVE-hanke (päättynyt)

RIVE -hanke –  Ryhmäytyminen, Itsensä tunteminen, Vuorovaikutus ja Elämäntaidot.

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat (esim. kotoutumiseen hankerahoitusta saaneet kunnat/kaupungit, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät järjestöt, yhdistykset, seurat ja muuta tahot) saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Hankkeen tavoitteet

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
  • Hyvien käytänteiden kerääminen
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja mukana hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Pohjos-Savon Liikunta ry.

Hankeaika 1.6.2020 – 31.5.2023

Lisätietoja hankkeesta Ensio Heikinkangas: ensio.heikinkangas@plu.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

TUTUSTU RIVE-HANKKEEN UUTISKIRJEISIIN:

Kevät 2021: ESLU:n nuorisopäällikön Tarja Niemisen haastattelu, webinaari ”Yksin ja yhdessä” 13.4.2021.

Kesä 2021: hankepäällikkö Ensio Heikinkankaan haastattelu hankkeen ensimmäisestä vuodesta sekä kooste Sportti yhdistää -webinaarista 6.5.2021

RIVE- hankkeen päätösseminaari 19.4.2023 Helsingin Olympiastadion:

 

Scroll to Top