Uusia resursseja paikallistason onnistumiseen

UUSIA RESURSSEJA PAIKALLISTASON ONNISTUMISEKSI ELI URPO-HANKE LYHYESTI

Hankkeen toteutuma-aika: 1.4.2007-31.12.2019

Hankkeen toteutusalue: kaikkien 15 Liikunnan aluejärjestön toiminta-alue eli koko Suomi

Koko hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tukea Liikunnan aluejärjestöjen toimintatapaa siten, että 

  • alueiden yhteistyö kehittyy entistä paremmaksi yhteisesti sovituissa teemoissa, myös  yhteistyössä muiden toimijoiden (esim. Olympiakomitea, lajiliitot) kanssa,
  • alueilla on osaamista viedä hanketoimintaa eteenpäin oman toimintansa ja paikallistason toiminnan kehittämiseksi. 
  • alueet ovat löytäneet erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä hanketoimintaan liittyen: esimerkiksi hankeideoiden aktiivisen jakamisen ja yhteisten hankkeiden kautta

Hanke toteutettiin alueiden yhteishankkeena seuraavasti:

  • Erityisasiantuntijan kotipesänä toimi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimisto Seinäjoella. PLU oli myös hankkeen hallinnoija ja huolehti työnantajavelvoitteista ja työsopimuksen tekemisestä.
  • Esimiehenä erityisasiantuntijalle toimi aluejohtoryhmä kollektiivisena elimenä sekä aluejohtoryhmän puheenjohtaja ja PLU:n aluejohtaja Aino-Maija Sirèn lähimpänä esimiehenä.
  • Hankkeelle avattiin hallintoalueen kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Liikunnan aluejärjestöt tilittivät omarahoitusosuutensa hallintoalueelle yhteisesti sovitun laskutuksen mukaisesti. Alueiden oman panostuksen lisäksi hanke on saanut opetusministeriön kehittämisrahoitusta vuosina 2007-2009. Lisäksi URPO -hanke on tehnyt useina vuosina yhteistyötä SLU ry:n, Valo ry:n ja Olympiakomitean kanssa.