Vesote

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti

 

VESOTE on STM:n rahoittama kärkihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen lopullisena päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. VESOTE-hankkeessa päävastuu ja koordinointi on UKK -instituutilla, ja hanketta toteuttamassa ovat alueellisina toimijoina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja yhdeksän muuta aluetta sekä viisi valtakunnallista järjestö- ja asiantuntijatoimijaa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.12.2018.

Liikunnan aluejärjestöt, PLU ry ja PHLU ry, ovat vahvasti mukana VESOTE -hankkeessa erillishankkeellaan "Liikuntaneuvontaa Etelä-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä".
 

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) toteuttaa VESOTE -hanketta yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa. Tässä hankkeessa elintavoista uni, ravitsemus ja liikunta ovat keskiössä. PLU vastaa yksilöllisen elintapaohjauksen pilotoinnista kuudessa kunnassa sairaanhoitopiirin alueella. Nämä kunnat ovat Alajärvi, Alavus, Kurikka, Lappajärvi, Lapua ja Seinäjoki. Asiakkaat ovat ohjautuneet tähän yksilölliseen elintapaohjaukseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen lähettämänä ja kustakin kunnasta pilottiin on valittu noin kymmenen asiakasta kuntakohtaisten tiimien määrittämästä kohderyhmästä. Elintapaohjausprosessia kohdekunnissa toteuttaa hankkeelle palkattu liikuntaneuvoja Maija Kuoppala.
 

Yksilöllinen elintapaohjaus on prosessinomaisesti etenevää ja asiakaslähtöistä. Asiakas on mukana ohjauksessa n. 9-12 kuukautta. Tapaamisia on vähintään neljä, mutta käytännössä liikuntaneuvoja tapaa asiakkaan useammin. Tapaamisissa lähdetään rakentamaan elintapamuutosta asiakkaan omista lähtökohdista ja edetään pienin askelin. Ohjaus koostuu keskusteluista, mittauksista ja kartoituksista sekä yksilö- ja ryhmäliikuntaohjauksesta. Elintapaohjauksen rinnalla rakennetaan asiakkaan polkua terveyspalveluista kunnan ja eri järjestöjen tuottamiin elintapoja tukeviin liikuntapalveluihin.

Ensimmäiset asiakkaat aloittivat pilotissa joulukuussa 2017 ja viimeiset otettiin mukaan huhtikuun 2018 aikana. Kaikkiaan pilottiin valittiin 63 henkilöä (aikuisia), joista kahdeksan henkilöä on nyt keskeyttänyt ensimmäisten tapaamisten jälkeen. Kesän aikana tehdään ensimmäisiä puolivuotismittauksia, kokemuksia ja tuloksia pilotoinnin onnistumisesta on luvassa syksyn mittaan. Kesän 2018 aikana ilmestyy PLU:n tuottama video, jolla kuvataan VESOTE-elintapaohjausprosessia asiakkaan näkökulmasta.
 

TIEDOTE 12.12.2018

Myös mittaustulokset osoittavat:
VESOTE-hanke pönkitti parempiin elintapoihin

 

Hallituksen kärkihankkeena toteutettu VESOTE päättyy joulukuun 2018 lopussa. Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kaksivuotinen pilottihanke on parantanut yhteensä 50 asiakkaan elintapoja Alajärvellä, Alavudella, Kurikassa, Lappajärvellä, Lapualla ja Seinäjoella.

Asiakkaat, joiden keski-ikä oli 47,8 vuotta, ohjautuivat yksilölliseen elintapaohjaukseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lähettäminä. Naisia oli mukana 34, miehiä 16. Elintavoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti uneen, ravitsemukseen ja liikuntaan.

– Monille asiakkaille tuli parempi ateriarytmi tai he lisäsivät kasviksia lautasmalliinsa. Osa lisäsi etenkin kestävyysliikuntaa. Parannusta tuli myös lihaskuntoon, kertoo Maija Kuoppala hankkeen päättyessä.

Tulosparannuksia havaittiin keskimääräisesti useissa arvoissa: asiakkaiden paino putosi 2,4 kiloa, vyötärönympärys kaventui 4,5 senttiä ja verenpaine laski lukemasta 143/89 lukemaan 135/85. Myös veren kolesteroliarvoissa havaittiin keskimäärin pientä muutosta parempaan.
– Merkittävä parannus tuli lisäksi siihen, miten asiakkaat kokivat itse oman terveytensä kohentuneen, mikä puolestaan kannustaa jatkamaan terveellisempiä elintapoja.

Maija Kuoppala pitää hankkeen yhtenä hyvänä saavutuksena terveys- ja liikuntapuolen lisääntyneen yhteistyön. Hän painottaa, ettei kysymyksessä ollut tutkimus, mutta VESOTE-hankkeen tulokset kiinnostavat varmasti monia. Ne löytyvätkin myöhemmin sairaanhoitopiirin julkaisusarjasta ja päätyvät myös hankehallintoon UKK-instituuttiin. 

Viime kesänä ilmestyi myös PLU:n tuottama video, jolla kuvataan VESOTE-elintapaohjausprosessia asiakkaan näkökulmasta.

Lisätietoja: aluejohtaja Aino-Maija Siren, p. 0400 268 761 tai aino-maija.siren@plu.fi