EN

SV

Search
Close this search box.

VETO+ hanke

VETO+ hanke toimii vuosina 2024-2027

Hankeaika on 1.2.2024-31.1.2027 (hankekoodi S30641).

Toiminta-alueena tällä Euroopan Unionin osarahoittamalla VETO+ hankkeella (Vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta) on seitsemän kuntaa Etelä-Pohjanmaalla. Mukana toteutuksessa ja rahoituksessa ovat Evijärvi, Ilmajoki, Lappajärvi, Kuortane, Seinäjoki, Soini ja Ähtäri hallinnoijaorganisaatio PLU ry:n lisäksi. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää työttömille tarkoitettu työvalmennus- ja elintapaohjausmalli uudelle VETO+ -tasolle ja edistää sen käyttöönottoa hankealueen kunnissa. 

Hankkeen osatavoitteita ovat mm.

1. Työhönvalmennuksen pilotoiminen täsmäpalveluna sitä tarvitsevien asiakkaiden osalta. Maahanmuuttajien kohdalla huomioidaan erityisesti kielitaidon ja myös kielitietoisuuden merkitys työpaikalla.
2. Työvoimaviranomaisten kanssa kohtaanto-ongelmaan puuttuminen ja uudistuneiden työvoimapalveluiden edistäminen
3. Työllistämistä ja elintapaohjausta edistävän sidosryhmäyhteistyön jatkaminen ja tiivistäminen verkostoyhteistyönä, joista tärkeimpinä mainittakoon yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Elintapaohjausverkoston, Etelä-Pohjanmaan Yhteiskuntavastuuryhmän ja Alueellisten Työllisyystoimijoiden ryhmän kanssa.
4. VETO-hankkeen aikana (2022-2023) pilotoidun maahanmuuttajatoiminnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen myös alueellisesti. Työnantajien monimuotoisuusosaamisen lisääminen.
5. Urheiluseurojen (ja muiden yhdistysten) rekrytointivalmiuksien kehittäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pilottitoimintatavalla. Urheiluseura-/yhdistystoimijoiden osaamisen lisääminen hanketeemaan sisältyy niiden tarpeiden mukaisesti organisaation kehittäminen, hallintoprosessit ja työnantajana toimiminen, rekrytointiprosessit, moniarvoisuuden huomioiminen.
6. Digitaalisten työnhakuvalmiuksien parantaminen (Video-CV, somen hyödyntäminen)/PLU-studion hyödyntäminen.
7. VETO-hankkeessa luodun Työkuntotodistuksen käytön laajentaminen sidosryhmien käyttöön.

Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään asiakastyötä, hankeaikana ESR-rekisteriin kirjataan kohderyhmästä hankeasiakkaiksi 300 henkeä.

VETO+ 2024-2027 hankkeen henkilökunta (sähköposti etunimi.sukunimi@plu.fi):

Päätoimisina asiakastyötä tekevät seuraavat työvalmentajat:

Mikko Rissanen, työvalmentaja: kohdealueena erityisesti Evijärvi, Lappajärvi, Kuortane, Soini ja Ähtäri. 
– Puhelin 040 575 8127

Tuula Mäki-Fränti, maahanmuuttajakohderyhmän työvalmentaja: kohdealueena pääosin Seinäjoki ja Ilmajoki, mutta myös muu hankealue.
– Puhelin 040 548 9260

Tuula Sundberg, työvalmentaja: kohdealueena erityisesti Ilmajoki ja Seinäjoki
– Puhelin 040 547 6270

Oman työn ohella projektille tekevät töitä

Antero Kangas, elintapaohjaaja
– Puhelin 050 406 4789

Katariina Haapasaari, seura-/yhdistyskehittäjä:
– Puhelin 040 487 9026

Maija Kuoppala, elintapaohjaaja 
– Puhelin 040 487 5076

Timo Hämäläinen, projektipäällikkö
– Puhelin 050 585 0461

Scroll to Top