EN

SV

Search
Close this search box.

Opiskelijat

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä:

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Koulutuksen kesto 1,5h

Liikuntatutor–koulutus (3 h)

Tavoitteena on osallistaa opiskelijoita Liikkuva opiskelu -toimintaan sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen oppilaitoksissa.

Koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin.

Koulutuksen sisältö:

  • Liikkeen lisäämisen hyödyt
  • Taukoliikunnan suunnittelu ja toteutus
  • Yhteisöllisyyden kehittäminen liikunnan avulla
  • Liikuntahaasteiden suunnittelu ja toteutus

Koulutus toteutetaan kolmen tunnin mittaisena ja sitä voidaan räätälöidä oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti. Oppilaitos valitsee koulutukseen 10–15 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita liikkeen ja yhteisöllisyyden lisäämisestä sekä toiminnan organisoinnista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa kokonaan luokkatilassa tai osittain luokkatilassa ja osittain liikuntasalissa. Oppilaitoksen tulee nimetä myös koulutukseen osallistuva vastuuaikuinen.

Hinta: € + kouluttajan matkakulut

Scroll to Top