EN

SV

Search
Close this search box.

Liikkuva koulu

Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin!

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena on parantaa kouluikäisten aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoa Liikkuvan koulun verkkosivuilla: www.liikkuvakoulu.fi.

Liikkuvassa koulussa on tärkeää

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Me PLU:lla innostamme uusia kouluja mukaan Liikkuva koulu ohjelmaan ja tuemme kehittämistyötä tekeviä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa. Tavoitteenamme on lisätä kouluarkeen liikettä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti niin oppilaille kuin henkilökunnalle. Pyrimme myös edistämään koulujen ja urheiluseurojen yhteistyötä iltapäivien harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lähde mukaan matkalle Liikkuvaksi kouluksi!

1. Kaikki aktiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet koulut voivat rekisteröityä maksutta mukaan rekisteröitymislomakkeella. Rekisteröityneille kouluille tarjotaan tietoa ja tukea toiminnan kehittämiseksi.

2. Rekistöröinnin jälkeen tehdään nykytilan arvionti. Se on työkalu ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan oikeat kehittämiskohteet. Käyttämällä työkalua lukuvuosittain voitte seurata kehittymistänne.

3. Koulutusten tilaaminen. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat kattavia koulutuksia, jolla voi edistää koulujen kehittämistyötä. Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry tarjoaa koulutuksia Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla oppilaitoksille.

Alla olevan kuvan tiedot päivitetty 11.10.2023.

 
Scroll to Top