EN

SV

Search
Close this search box.

Lisää liikettä

Lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2021–28.2.2022. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteyteen

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle lapselle ja nuorella mahdollistuu tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteena on vauhdittaa ja tukea Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti. Lisäksi edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikunnalliseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

  • Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suosituksien tietoisuuden ja toteutumisen edistäminen
  • Liikkuva koulu -kehittämistyön jatkuvuuden varmistaminen ja alueellinen verkostotyö
  • Harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti

Lisää liikettä opiskeluun

Päämääränä on Liikkuva opiskelu -toiminnan laajentaminen ja kehittäminen oppilaitoksissa. Toimintaa viedään eteenpäin jakamalla hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, lisäämällä toimijoiden osaamista sekä kannustamalla liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä.

  • Liikkuva opiskelu -toiminnan laajentaminen oppilaitoksiin sekä hyvien toimintamallien jakaminen
  • Liikunnan aluejärjestöjen tukipalveluiden kehittäminen ja tunnettuuden edistäminen. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen tuottaminen liikuntatietoisuuden lisäämiseksi sekä kehittämistyön edistämiseksi
  • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti.
 
Scroll to Top