Seurajohto

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu järjestää vuosittain kymmeniä tilauskoulutuksia, joilla edistetään seuran ja sen toimijoiden kehittymistä. Koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti; sisältö voi olla valmis koulutustarjonnasta valittu kurssi tai monia kursseja yhdistelevä kurssipaketti. Jos tarjonnasta ei löydy sopivaa sisältöä, tuotamme sen yhteistyössä ammattitaitoisten kouluttajiemme kanssa!

Tilauskurssit järjestetään yleensä vähintään 10 henkilön ryhmille. Jos ryhmäsi ei ole tarpeeksi suuri, voidaan ryhmä koota yhteistyössä PLU:n kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin lasketaan teidän työyhteisön koon mukainen tarjous.

Lajiliitot tarjoavat lajikohtaisia koulutuksia.

Hyvän seuran hallinto- koulutus (3h)
Seuran johtohenkilöiden ja toimijoiden koulutus. Sisältö: yhdistyslaki, yhdistystoiminta, hallituksen tehtävät, jäsenten vastuut ja velvoitteet, jäsenyys seurassa.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 40€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3h)
Koulutus seurajohtajille ja seuran valmennuksesta vastaaville.
Miten seuroissa tehdään hyvää urheilullista tulosta vuodesta toiseen?
Miten seuraa johdetaan, että saavutetaan tuloksia myös tulevaisuudessa?
Mitkä ovat tulevaisuuden urheiluseuran toimintatavat?
Miten yhdistysmuotoista, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan pohjautuvaa toimintaa johdetaan?
Miten voimme urheilullisesti kehittyä, kun tuntuu ettei nykyisenkään toiminnan pyörittämiseen riitä tekijöitä?
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 40€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheiluseura työnantajana -koulutus (3h)
Seuran hallituksen jäsenille suunnattu koulutus. Sisältö: työnantajan vastuut ja oikeudet, työntekijän vastuut  ja oikeudet, keinoja saavuttaa onnistumisia työyhteisönä
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 40€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Joukkueenjohtajakoulutus (3h)
Koulutus on suunnattu eri lajien joukkueenjohtajille ja joukkueenjohtajiksi ryhtyville seuratoimijoille. 
SisältöSeuraorganisaatio ja -toiminta, joukkueenjohtajan toimenkuva, yhteistyö vanhempien, valmentajien, seurajohdon ja muiden sidosryhmien kanssa
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 40€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Hyvän seuran viestintä - koulutus (3h)
Kaikille urheiluseurassa toimiville suunnattu viestintäkoulutus. Koulutuksen sisältö:
Tiedotusopin peruskäsitteet, seuran ulkoinen kuva, tiedotusvastuut urheiluseurassa, ulkoinen tiedottaminen urheiluseurassa, yleiskatsaus tiedotusvälineisiin ja mediapalvelujen järjestäminen (case)
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 40€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus+ kouluttajan matkakorvaus

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen (3h)

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan?  
Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. 
Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?

Rekrytointikoulutus (3h)
Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta "pääomaa". Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Illan aikana paneudutaan seuran rekrytointisuunnitelmaan.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 40€/hlö tai tilauskoulutus 400€/koulutus+kouluttajan matkakorvaus

Seura työnantajana (3 h)

Työntekijän rekrytointi, työsopimus, koeaika, vuosilomat, työntekijän perehdyttäminen ja työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Talouden tunnusluvut (3 h)

 

Klikkaa koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan!

 

Koulutukset 2020 Seinäjoki

Hyvän seuran hallinto - koulutusTi. 4.2.2020 Seinäjoki,klo 17.30 - 20.30
Taloushallinnon koulutusMa 10.2.2020 Seinäjoki klo 17.30 - 20.00
Urheiluseuran rekrytointikoulutus, VaasaTi 3.3.2020 Vaasa, klo 17.30 - 20.00
Joukkueenjohtaja -koulutusKe. 6.5.2020 Seinäjoki, klo 18.00 - 20.00
  
  

 

 

 

Tilauskoulutukset:

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa                        Tilattavissa
Seura työnantajanaTilattavissa
Hyvän seuran viestintäTilattavissa