EN

SV

Search
Close this search box.

Paralympiakomitean apuvälinetoiminta

Paralympiakomitean apuvälinetoiminta opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja. Se on mukana myös eri tahojen yhteistyötapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden kehitystyöhön. Paralympiakomitean hallinnoima apuvälinetoiminta vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry toimii yhtenä Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan toimintayksikkönä. Välinekokeilu- ja vuokraustoiminta on osa organisaatiomme toimintaa ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:llä apuvälinetoiminnan asioita hoitaa koulutettu vastuuhenkilö yhden päivän viikossa. Meidän päivystysaikamme on keskiviikkoisin kello 12 – 16, jolloin välineet lähtevät ja palautuvat. Näinä päivystysaikoina voi myös kysyä maksutonta välineen kokeiluaikaa.

Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan varauskalenteri

Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan sivuilla voi tutustua välinekuvastoihin ja tehdä varauksen välineistä.

Siirry Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan varauskalenteriin

Välineet

Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan liikuntavälineet on jaettu viiteen kategoriaan

  • pyörät
  • pyörätuolit
  • talviliikuntavälineet
  • pelit ja pelivälineet
  • kesäliikuntavälineet

Välineiden vuokrahinnat löytyvät Apuvälineet-sivulta.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan vastuuhenkilö:
harrasteliikunnan päällikkö
Antero Kangas
p. 050 406 4789
sähköposti antero.kangas@plu.fi
yhteydenotot keskiviikkoisin kello 12–16

Lisätietoja Paralympiakomitean apuvälinelainaamosta:
Paralympiakomitea, apuvälineneuvoja
Jukka Parviainen
p. 045 677 0516
sähköposti jukka.parviainen@paralympia.fi

Scroll to Top