Hallitus

PLU ry:n hallitus koostuu seurojen ja eri lajien vaikuttajista ympäri Pohjanmaata.
Vuosikokouksessa valitaan aina kaksivuotiskaudelle uudet hallituksen jäsenet.
 
  
Lasse Anttila
puheenjohtaja
 
Paula Kallionpää
varapuheenjohtaja
 

Jukka Rautakorpi
varapuheenjohtaja

 

 
Hallituksen jäsenet: 
Juha Järvelin 
Jouko Kangasniemi 
Timo Maunula 
Sinikka Koivumäki 
Ari Pölkky 
Mari Parkkali 
Timo Ristimäki 
Marjo Saranpää 
Mauno Mäki-Töyli