Hallitus

PLU ry:n hallitus koostuu seurojen ja eri lajien vaikuttajista ympäri Pohjanmaata.
Vuosikokouksessa valitaan aina kaksivuotiskaudelle uudet hallituksen jäsenet.
 
  
Lasse Anttila
puheenjohtaja
 
Paula Kallionpää
varapuheenjohtaja
 

Jukka Rautakorpi
varapuheenjohtaja

 

 
Hallituksen jäsenet: 
Järvelin Juha 
Koivumäki Sinikka 
Ora Anita 
Parkkali Mari 
Pölkky Ari 
Ranta-aho Katja 
Ristimäki Timo 
Tenkula Jarkko