PLU

PLU ry on liikunta- ja urheiluväen yhteinen aluejärjestö Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

PLU ry:n tavoitteena on innostaa jokainen pohjalainen liikkumaan oman kuntonsa ja hyvinvointinsa vuoksi riittävästi.
Tähän pyrimme tukemalla liikuntaseurojen, lajien aluejärjestöjen ja lajiliittojen toiminnan kehittymistä alueellamme sekä aktivoimalla kaikenikäisten pohjalaisten liikkumista myös omin toiminnoin.

PLU ry on yksi 15 liikunnan aluejärjestöstä Suomessa. Liikunnan aluejärestöt:

  • jäseninä yli 2000 yhteisöä
  • yhteenlaskettu budjetti noin 13 miljoonaa euroa, josta valtiontuki Veikkausvoittovaroista 31 %
  • liikuntatapahtumissa käy vuosittain noin 160.000 henkilöä
  • alueiden järjestämiin koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 28.000 henkilöä
  • Koulutustilaisuuksia järjestetään 1500 koulutusta vuodessa

Kaikilla aluilla tärkein toimialakumppani on Valo, valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö.

Valo on ottanut hoitaakseen lasten ja nuorten liikunnan (Nuori Suomi ry lasten ja nuorten liikunta) ja aikuisten harrasteliikunnan (Kuntoliikuntaliitto) sekä, Suomen Liikunta ja Urheilu ry seuratoiminnan kehittäminsen. Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma (aikuisten kunto- ja terveysliikunta) ja OKM sekä tietysti oman alueensa kunnat.