Taloudellista tukea KKI-ohjelmalta Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle

26.2.2019

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kuudelle terveysliikuntahankkeelle ja yhdelle liikunnan aluejärjestölle Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle, yhteensä 29 700 euroa.

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle myönnettiin 5 000 euroa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen ja FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:lle 2 000 euroa päihdeomaisten ryhmämuotoisen liikunnan toteuttamiseen. Seinäjoki Lentis ry:lle sai 1 700 euroa miesten lentopalloryhmien toimintaan. Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy:lle myönnettiin 3 000 euroa henkilöstön hyvinvointivalmennukseen. Vaasan Kiisto ry sai 1 500 euroa lentopallotoiminnan järjestämiseen vähän liikuntaa harrastaville työikäisille. Voimistelu- ja Urheiluseura Nurmon Jymy ry:lle myönnettiin 1 000 euroa vähän liikkuvien matalankynnyksen lentopalloryhmien järjestämiseen.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 223 eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 105 hankkeelle, yhteensä 430 200 euroa.
Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin taloudellista tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen yhteensä 248 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea on myönnetty kymmenelle hankkeelle yhteensä 217 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea voi hakea 31.3.2019 asti.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.