Suomi polkee paremmaksi pyöräilymaaksi

26.3.2019

Pyöräilyn olosuhteet Suomessa ovat kehittyneet monelta osin myönteisesti vuodesta 2010, mutta samanaikaisesti niistä löytyy vielä runsaasti parannettavaa. Tämä käy ilmi Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman yhteistyössä Pyöräilykuntien verkoston ja Suomen Kuntaliiton kanssa toteuttamasta Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksestä.

Keväällä 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi 150 kuntaa, mikä kattaa 51 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu 4,3 miljoonaa asukasta, joten kyselyn tavoittamien kuntien olosuhteet koskettavat 77 prosenttia Suomen väestöstä. Edellinen vastaava selvitys toteutettiin vuonna 2010.

Yleisesti voidaan todeta, että mitä suuremmasta kunnasta on kyse, sitä enemmän pyöräilyn olosuhteisiin panostetaan. Vaikka suuret ja keskisuuret kaupungit erottuivat useissa selvityksen osa-alueissa edukseen, myönteinen kehitys vajaan vuosikymmenen aikana koski kaikenkokoisia kuntia. Tutkimuksista tiedetään, että arkiympäristö vaikuttaa liikkumiseemme.
– Kun elinympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet omin lihasvoimin liikkumiseen, tulee siitä houkuttelevampi vaihtoehto. Se, millainen arkiympäristömme on, voi joko lisätä tai rajata toimintamahdollisuuksiamme sekä suunnata valintojamme, toteaa selvityksen tekoon osallistunut KKI-ohjelman ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu.
Pyöräilyn painoarvon lisääntyminen kunnissa näkyy myös lisääntyneinä henkilöresursseina. Noin neljäsosassa kunnista toimii pyöräilykoordinaattori.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2018 -selvityksen pohjalta laadittu raportti sekä selvityksen keskeisimmät tulokset kokoavat infograafit ja PowerPoint-diasarja ovat ladattavissa KKI-ohjelman verkkosivuilta.