Liikkuva opiskelu –avustus tuo Sedun arkeen aktiivisuutta ja liikettä

11.6.2019

Toiselle asteelle laajentunut liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisavustusten hyödyntäminen on päässyt hyvään vauhtiin myös Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n alueella. Lukio- ja ammatilliseen koulutukseen tarkoitettu avustus tuo kevään 2019 haussa avustusta muun muassa Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun jatkohankkeelle 48 000 euroa.
 

Sedussa Liikkuva opiskelu-ohjelmaa on hyödynnetty elokuusta 2017 alkaen. Nyt meneillään oleva toinen hanke saa jatkoa elokuun 2019 alussa ja kesäkuun 2020 lopussa päättyvästä jatkohankkeesta ”Sedu liikkeessä – liikkuva opiskelu 3”.

– Hankkeiden tähänastisia hyötyjä ovat laitteet, välineet, aktivoivat tuolit ja polkupyörät. Tapahtumien käytännöt ovat valmiina ja yhteistyötahot selvillä. Lisäksi toimintamalleja on kokeiltu, ja olemme saaneet opiskelijat mukaan suunnitteluun. Jatkohankkeen tavoitteena on kehittää koko Sedussa fyysistä toimintakulttuuria yhdessä työelämän ja muun muassa PLU:n kanssa, kertoo Pirjo Kenkkilä Sedusta.

Jatkohankkeen käytännön toimenpiteitä toteutetaan projektikoordinaattorin ja eri yksiköiden työntekijöiden avulla. Tavoitteena on Pirjo Kenkkilän mukaan saada mahdollisimman monta näkökulmaa suunnitteluun ja tekemiseen. Hän lisää, että aktiivisen toimintaympäristön kehittämiseen pyritään saamaan jokainen sedulainen mukaan. Pienikin liike on parempi kuin ei mitään.

– Liikkuva opiskelu on lisäksi aiheena jokaisen yksikön jokaisessa kuukausikokouksessa, jossa seurataan, mitä on tehty ja mitä tehdään seuraavaksi. Eli liikkumisesta tulee uusi normaali niin, että jokainen sedulainen etsii ja löytää oman liikuttavan tyylinsä. Aktiivinen toimintakulttuuri juurrutetaan näin tavalliseen arkeen, toteaa Pirjo Kenkkilä.