Taloudellista tukea KKI-ohjelmalta Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle

18.6.2019

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea Etelä-Pohjanmaalle kahdelle terveysliikuntahankkeelle, yhteensä 1 800 euroa ja Pohjanmaalle neljälle terveysliikuntahankkeelle, yhteensä 7 000 euroa.

Etelä-Pohjanmaalla Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys ry:lle myönnettiin 1 300 euroa tukea MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä melonta- ja keilauskurssien perustamiseen. Kauhajoen Liikuntaseura ry sai 500 euroa vähän liikkuvien työikäisten liikuntatoiminnan ja terveysluentojen toteuttamiseen.

Pohjanmaalla Karperö Ungdomsförening Strandlid rf:lle myönnettiin 2 500 euroa tukea työikäisten kuntosaliharjoitteluryhmien toteuttamiseen. Korsholms Apotek sai 1 100 euroa tukea apteekkihenkilökunnan ja asiakkaiden säännöllisen liikuntatoiminnan ja liikuntakampanjoiden järjestämiseen. Vaasanseudun Areenat sai 3 000 euroa tukea Vaasan kotipalvelun työntekijöiden liikuntaprojektin toteuttamiseen. Vähänkyrön Viesti ry:lle myönnettiin 400 euroa tukea naisten matalan kynnyksen pesäpallotoiminnan perustamiseen.
 

Tukea lähes sadalle hankkeelle

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman myönsi vuoden 2019 toisella hakukierroksella taloudellista tukea yhteensä 95 hankkeelle yhteensä 157 700 euroa. Tuki on suunnattu toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Tällä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 191 kappaletta eri puolilta Suomea. KKI-kehittämishanketukea myönnettiin 12 hankkeelle vuodelle 2019, yhteensä 262 000 euroa.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 

Lisätietoja KKI-ohjelman sivuilta.