Arvot ja tavoitteet

PLU ry:n toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja urheilun edistäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan.

PLU ry valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja edistää liikuntatoiminnan yleistä strategiaa ja kehitystyötä toiminta-alueellaan sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien toteuttamista.

PLU ry:n toiminnan tavoitteena on edistää pohjalaisten liikuntaharrastusta niin, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista liikuntaa ja urheilua eri toiminta- ja tavoitetasoilla.

PLU ry:n toiminnan perustana ovat tasa-arvo, liikunnan eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet.

PLU ry:n keskeiset valinnat vuoteen 2020 ovat:

Kehittää ja kouluttaa:
PLU ry on toiminta-alueellaan merkittävä kehittämisorganisaatio liikunnan ja urheilun toimialalla. PLU ry tuottaa ja toteuttaa ajankohtaista ja laadukasta koulutustoimintaa alueellisesti kattavalla tavalla.

Liikuttaa laadukkaasti:
PLU ry tuottaa ja toteuttaa laadukasta liikuntaa ja hyvinvointia pohjalaisille ihmisen koko elämänkaaren huomioiden.

Viestii, vaikuttaa ja yhdistää:
PLU ry viestii aktiivisesti liikunnan ja urheilun sekä oman toimintansa ajankohtaisista asioista.
PLU ry on toiminta-alueensa tärkeä vaikuttaja liikuntapolitiikan ja -kulttuurin saralla. Sen näkemyksiä kuullaan ja otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.
PLU ry toimii sillanrakentajana ja yhdistäjänä eri liikuntatoimijoiden ja liikunnalle tärkeiden sidosryhmien välillä.