EN

SV

Search
Close this search box.

Koulutukset seurajohto

PLU tarjoaa seuratoimijoille koulutuskokonaisuuksia eri aihepiireistä. Sisältö voi olla valmis kokonaisuus allaolevista tai jokin muu tilaajan tarpeen mukainen. Koulutuksemme sopivat kaikille liikunta- ja urheiluseuroille lajista riippumatta. Suurin osa alla olevista koulutuksista voidaan järjestää myös etätoteutuksena. Lajiliitot tarjoavat lajikohtaisia koulutuksia.

Lisätietoja koulutuksista:
Katariina Haapasaari, va. seurakehittäjä
katariina.haapasaari@plu.fi
puh. 040 487 9026

Seurajohto

Urheiluseuran hyvä hallinto (3 h)

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Sisältöinä ovat mm. seuran säännöt, päätöksenteko seurassa, seuran hallitus ja sen tehtätäv, jäsenyys, esteellisyys ja kurinpito.

Urheiluseuran verotus (3 h)

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Sisältöinä on mm. seura ja verotus, urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja kulukorvaukset.

Urheiluseuran viestintä (3 h)

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää sekä media- ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista viestintään niin viestin lähettäjänä kuin viestin vastaanottajana.

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa (3 h)

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä siitä, miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?

Urheilun johtaminen seurassa (3 h)

Seurat perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Toiminnan tarkoitus sitoo toimijat yhteen ja ohjaa seuran toimintaa. Seurassa toiminnan tarkoituksena voi tyypillisesti olla urheileminen, urheilun edistäminen, valmentaminen, kilpaileminen ja kilpailutapahtumien tuottaminen. Mikä on seuranne toiminnan tarkoitis ja mitä tavoittelette? Onko seurallanne mm. ajantaisainen strategia ja valmennuslinjaus? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

Urheiluseura työnantajana (3 h)

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. KOulutus perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat henkilös seuran työnantajana toimimisessa huomioitaviin asioihin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Urheiluseuran rekrytointi (3 h)

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Ilman tekijöitä ei ole toimintaa. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Urheiluseuran talouskoulutus (3 h)

Urheilu- ja liikuntaseurojen taloushallinnon koulutuksessa paneudutaan yleisesti talouden hoitamiseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille seuran hallituksen jäsenille ja asiasta kiinnostuneille.

Sisältönä mm:

  • budjetin laadinta
  • talouden seuranta
  • talouden tunnusluvut
  • yleisseuran taloushallinto – ovatko varat seuran vai jaoston?
  • ovatko varat seuran vai joukkueen

Urheiluseuran varainhankinta (3 h)

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on, että seuran kiinnostavuus ja arvo nähdään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin.

Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Urheiluseuran vastuullisuus (3 h)

Koulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin sekä peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutus antaa hyvät eväät ja askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman luomiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Harrastamisen edistäminen

– kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus

 Kohderyhmänä kunnat, liikunta- ja urheiluseurat, jotka vastaavat harrastamisen Suomen mallin hallinnollisista asioista omassa organisaatiossaan. Koulutus on suunniteltu helpottamaan urheiluseurojen ja kunnan yhteistoimintaa. Tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Koulutuksessa käsitellään työlainsäädännön vaikutuksia, vastuukysymyksiä, verotusta harrastustoiminnassa sekä sopimusteknisiä asioita.

Scroll to Top