Seuratoiminta

Seuratoiminta on yksi suomalaisen hyvinvoinnin tukipilareista. Seurojen toiminnassa on mukana eri-ikäisiä ihmisiä, jotka saavat elämälleen arvokkaita kokemuksia ja tietotaitoa.

Seuratoiminta vaatii laaja-alaista kokemusta ja seuran toimintaa tulisi jatkuvasti kehittää ajan vaatimusten mukaan.

Vuonna 2017 PLU:n painopistealueina ovat seura- ja järjestötoiminnan kehittäminen, ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kohdentaminen ja räätälöinti seurojen ja lajien tarpeisiin, päätoimisten seuratyöntekijöiden ja seurojen tukeminen sekä lajiliittoyhteistyö.

Seura- ja järjestötoiminnan kehittämisessä hyödynnetään Hyvä Seura –hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja ja menetelmiä. Yhteistyö lajien ja Kuortaneen Urheiluopiston kanssa tuovat lisää toimintamahdollisuuksia tärkeän sidosryhmän kehittämistoimintaan.

Tehtävänämme on auttaa ja kehittää seuratoimintaa alueellisesti sekä luoda yhteistyöverkosto, jota toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteenamme on myös reagoida nopeasti seuratoimintaa koskeviin asioihin ja informoida alueemme seuroja siltä osin kun ne koskevat urheiluseuratoimintaa.

Katso ajankohtaiset koulutukset tästä>>