Kehityskeskus Voltti

 

"Yritystoiminnalle analogisella tavalla voidaan myös kolmannella sektorilla kehittää yhdistystoiminnan palvelurakenteita. Kansalaistoiminnan puolella tavoitteena on monialaisen ja eri alueilla mahdollisesti eri tavoin organisoitavan yhdistyshautomotoiminnan käynnistäminen.

Kysymys on tukirakenteesta, joka koskee kaikkea kehittyvää aattellisen toiminnan ja yritystoiminnan välimaastossa liikkuvaa kansalaistoimintaa - luovilla aloilla, nuoriso- ja sosiaali- ja terveyssektorilla. Tukirakenteen puitteissa yhdistykset voisivat paitsi kehittää perustoimintaansa myös tarvittaessa valmistella toimintaansa kohti päätoimisten palkkaamista, työnantajavelvollisuuksien hoitamista, palvelutoiminnan synnyttämistä tai jopa yhtiöittämistä.

Hautomo voi tarjota asiantuntijaneuvonnan ja koulutuksen kautta tukipisteitä etenemiseen eri vaiheissa. Olennaista on yhdistysten tukeminen koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä, verkostoitumisella ja neuvonnalla. Keskeistä on varmistaa se, että päätoimisia palkkaavilla ja palvelutoimintaa suunnittelevilla yhdistyksillä on aidot eväät onnistua tavoitteissaan."

Näillä lauseilla yhdistyshautomotoiminnan perusajatusta avataan Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämis-strategiassa 2020. Strategia on julkaistu 2010 ja toimeksiantajina sekä rahoittajina ovat toimineet Työ- ja elinkeinoministeriö, Diges ry sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Kehittämiskeskus Voltin näkökulmasta tavoitteemme ja tehtävämme ovat juuri nuo edellä mainitut ja tunnuslauseemme on osaamisella, kehittämisellä ja yhdessä tekemisellä entistä parempaa seuratoimintaa.