Oman seuran analyysi

Oman seuran analyysi

Oman Seuran Analyysi on:

 • nopeasti toteutettava, nettipohjainen ja edullinen seuratoiminnan itsearviointityökalu
 • seuratoiminnan järjestelmällisen kehittämisen apuväline
 • seuran jäsenet/muut sidosryhmät arvioivat seuran toimintaa omista lähtökohdistaan

Mitä ”Oman Seuran Analyysi” sisältää?

 • nykytilan ja kehittämisalueiden arvion
  • seuran toiminnan perustat
  • seuran järjestötoiminnan puitteet
  • seuran toiminnan määrä ja laatu
 • avoimet kysymykset seuran toiminnasta ja toimintaympäristöstä
 • vastaajien taustatiedot

Oman Seuran Analyysin raportti

 • Seura saa näkemykset eri sidosryhmien näkemyksestä seuran nykyisestä toiminnasta
 • Seura saa tietoa eri sidosryhmien kehitysodotuksista
 • Analyysi tukee seuran tulevaisuuden suunnittelua ja perusteltujen valintojen tekemistä

 

Kyselyn kysymyksiä pähkinänkuoressa…

-          perustietoja
-          toiminta vuodet seurassa
-          asema seuran toiminnassa ( esim. pj, tt, harrastaja, urheilija, vanhempi, ohjaaja…)
-          arvio seuran toiminnasta
-          toiminnan määrä ja laatu
-          mihin kannattaa kiinnittää huomiota (osa-alueittain esim. lasten liikunta, kilpaurheilu..)
-          näkemykset nykytilasta
-          SWOT-analyysin pohjana käytettävää kyselyä

 • vahvuudet
 • heikkoudet                          avoimina kohtina, saa konkreettiset vastaukset!
 • mahdollisuudet
 • uhkatekijät

-          arvio viiden vuoden kuluttua

Toivottavasti tämä avaa Oman Seuran Analyysin tarkoitusperää!

Niin ja jokainen saa tunnusluvut ja ohjeet miten pääsee vastaamaan kysymyksiin.

Tilaa Oman seuran analyysi >>>