Päätä oikein aineisto

Päätä oikein -aineisto on kaikille seuroille ja järjestöissä
työskenteleville tarkoitettu yleisluonteinen lainsäädännön tietopankki. Yksityiskohdat kannattaa aina selvittää tapauskohtaisesti vastuullisten viranomaisten kanssa.Viimeisin päivitys aineistoon on tehty keväällä 2016. Aineistoa on ajantasaistettu ja päivitetty voimassaolevan lainsäädännönmukaiseksi.

Päätä oikein aineistoon>>>