Urheiluseuran toimintakäsikirja/toimintalinja

Urheiluseuran tomintakäsikirja/toimintalinja

Urheiluseuran toimintakäsikirja selkiyttää seuran toimintaa. Toimintakäsikirja kertoo, miksi seura on olemassa ja miten seura toimii ja mitä periaatteita se haluaa toiminnassaan noudattaa. Jokaisen seuran toimintalinjaan vaikuttavat seuran omat lähtökohdat, seuran historia ja olemassa oleva seurakulttuuri. Seuran toimintalinjaukset rakentavat omalta osaltaan seuran brändiä.

Mallipohja ja hyviä esimerkkejä>>>