Soveltava liikunta

"Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisryhmien liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, joten heidän kohdallaan erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Erityisliikunnassa korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan."

(Teksti lainattu Liikuntatieteelisen Seuran nettisivustolta)

 

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry tukee alueellaan soveltavaa liikuntaa ohjaaja koulutusten, lasten leiri toiminnan, soveltavan liikunnan apuvälinelainaamo SOLIA:n sekä olemme mukana erilaisissa tapahtumissa. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Suomen Vammaisurheilu sekä - liikunta VAU ry:n kanssa.