EN

SV

Search
Close this search box.

Liikuntasuositukset

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja tauottaa. Perhe on tärkeä roolimalli, koska kotoa saadun mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset:

1. Vauhti virkistää – vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa – perhe tärkeä roolimalli
3. Kuuntele – anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa
4. Tekemällä taitoja – monipuolisuus kunniaan
5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa – ulkona unelmat todeksi
6. Välineet ja lelut – innosta kokeilemaan
7. Ohjattu liikunta – onnistumisen elämyksiä
8. Liikunta varhaiskasvatuksessa – jokaisen lapsen oikeus
9. Koko kylä liikuttaa – kaikki yhteistyössä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman ”Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten 2020” (TEHYLI) toimeenpanoa.

Lähde: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.

Scroll to Top