EN

SV

Search
Close this search box.

Verkostot

Verkostot ovat yksi merkittävä työkalu, kun halutaan lähteä kehittämään omaa osaamista. Ja kun tavoitteena on liikunnan edistäminen, PLU haluaa olla omalta osaltaan tukemassa toimintaa. Lisää liikettä ja liikunnan iloa verkostoista!

PLU kokoaa vuosittain alueensa (Etelä-Pohjanmaa/Pohjanmaa) varhaiskasvatuksen toimijoita yhteen. Verkostotapaamisia on kahdenlaisia ja molemmissa kokoontumisia on 2-4 kertaa vuodessa.

VAKA-verkosto (hallinnon ja koordinoinnin näkökulma)

Tämän verkoston tavoitteena on tukea kunnissa meneillään olevien liikunnallisten kehittämishankkeiden toteuttamista, edistää Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa, tuoda tutuksi varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja jakaa ideoita liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Verkoston kannalta on toimivinta, kun jäsenellä on omasta kunnastaan laaja näkemys ja hänen tavoitteenaan on kuntansa liikuntakulttuurin kehittäminen. Siksi tämä verkosto on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille/esimiehille ja varhaiskasvatuspalveluissa toimiville kuntakoordinaattoreille.

LIIKKA-verkosto (lapsiryhmän ja yksikkötason näkökulma)

Tämän verkoston tavoitteena on tukea Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamista lapsiryhmissä ja edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista.

Verkoston tapaamisissa käsitellään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ajankohtaisia asioita ja arkityössä mahdollisesti esiin nousevia tarpeita. Verkostotapaamiset sisältävät myös käytännön osuuden, joten varaa liikuntakamppeet mukaan!

Tämän verkoston osallistujiksi toivotaan lapsiryhmässä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa toteuttavia henkilöitä, jotka toimisivat ns. ”liikuntavastaavan” roolissa.

Seuraava LIIKKA -verkoston tapaaminen 22.5., tapaamisessa luvassa luentoa aiheesta: Liikkuminen, oppiminen ja niiden tukeminen varhaiskasvatuksessa. Luennon teemana on liikkuminen varhaiskasvatuksessa osana kolmitasoista tukea, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä erityisesti näiden merkitys osana oppimisvalmiuksien kehittymistä. Luennon yhteydessä on mahdollisuus kysyä ja keskustella kokemuksista sekä jakaa arjessa kohdattuja tilanteita.

Scroll to Top